Jäsenkokous, syyskuu 2020

Syyskuun 2020 jäsenkokouksen luennoitsijana oli Timo Kilpi

Timo Kilpi, jonka äidin isovanhempia Sibeliukset olivat, kertoi
tavoista, joilla Jean ja Aino Sibeliuksen jälkeläiset vaalivat
Ainolan henkistä perintöä ja suojaavat Jean Sibeliusta
taiteelliselta, kaupalliselta tai poliittisesta väärinkäytöltä.
Näissä asioissa sukua edustaa kymmenjäseninen kollegio, jonka
valitsevat Jean ja Aino Sibeliuksen oikeudenomistajat. Kollegiossa on kaksi edustajaa jokaisesta Sibeliusten viiden tyttären sukuhaarasta. Kollegion puheenjohtajana on tällä hetkellä oboisti Aino Porra.  Kollegio perustettiin 1990-luvun puolivälissä ja Kilpi luonnehti sitä eräänlaiseksi sukuseuran hallituksen ja henkisen perinnönvalvojan yhdistelmäksi.

Kollegio järjestää sukutapaamisia ja käsittelee erilaisia
Sibeliuksen musiikkiin liittyviä lupapyyntöjä ja antaa lausuntoja, jotka liittyvät Sibeliukseen ja hänen nimensä, persoonansa ja musiikkinsa käyttämisen erilaisissa yhteyksissä. Puhtaasti musiikillisissa kysymyksissä linja on nykyisin varsin salliva, mutta kaupallisissa kysymyksissä suhtautuminen on kriittistä ja tapauskohtaista, ja suhtautuminen Sibeliuksen poliittisen hyödyntämiseen on lähtökohtaisesti kielteistä.

Kollegion merkittävimmät menoerät ovat avustukset Sibelius-viulukilpailuille ja Helsingin yliopistolle käytettäväksi suvun sille lahjoittaman Jean Sibeliuksen nuottikokoelman kriittiseen editointiin. Kollegion toimintaa rahoitetaan pääasiassa Sibeliuksen nuottien kustantamisesta saatavilla rojalteilla. Kun Yhdysvalloissa tuli aikoinaan markkinoille Sibelius-merkkinen tietokonepohjainen "sävellyskone" tuli Sibelius-tavaramerkin rekisteröiminen ajankohtaiseksi, jotta suku säilyttäisi kontrollin Sibeliuksen nimen ja persoonan käyttöön erilaisissa kaupallisissa yhteyksissä. Tavaramerkin käyttäjältä edellytetään kuitenkin merkin ainakin jonkin asteista käyttöä, jotta rekisteröinti säilyisi. Nykyisin tässä suhteessa suvun yhteistyökumppani on viinitarhuri Juha Berglund, kapellimestari Paavo Berglundin poika. Juha Berglund tuottaa markkinoille Sibelius-juomia: puna- ja valkoviinejä, samppanjaa ja kuohuviiniä.

Kun Jean Sibeliuksen syntymästä tuli kuluneeksi 150 vuotta 2015, tuotiin juhlavuotena markkinoille runsaasti erilaisia Sibelius-tuotteita tekstiileistä jääkaappimagneetteihin. Kilpi totesi yhteistä melkein kaikille juhlavuoden tuotteille olleen sen, ettei niiden valmistamiseen ja markkinointiin oltu pyydetty suvulta lupaa. Koska osa yrittäjistä varmaankin oli ollut liikkeellä bona fide-periaatteella eli hyvässä uskossa siihen, että heidän puolestaan lupa-asiat oli hoidettu, päätti kollegio katsella toimintaa "sormien läpi" vaikka juhlavuoden Sibelius-tavaramarkkinat kenties jossain pistettiinkin suvun piikkiin.