Jäsenkokous, syyskuu 2019

Jäsenkokous tiistaina 11.2.2019 

Tilaisuuden osanotto osoitti miten tärkeäksi koetaan testamentti- ja edunvalvonta-asiat. Asianajaja Ilona Piironen Reims&Com -yrityksestä oli valmistellut meille ajankohtaiskatsauksen tähän vaikeaan asiaan.

Aivan aluksi hän halusi muistuttaa meitä siitä, miksi nämä asiat ovat tärkeitä: "Niiden tavoitteena on tulkintaerimielisyyksien ja riitojen estäminen". Toisaalta tärkeää on myös se, että itse voi esittää ja toivoa, millaista hoitoa haluaa, miten omaisuutta hoidetaan ja huolehditaanko minua toivomallani tavalla. Jollei edunvalvontatestamenttia ole tehnyt ajallaan ja esittänyt edunvalvojaa, määrää yhteiskunta virallisen valvojan – yksilöllisyys ja oma tahto ei tässä tapauksessa välttämättä toteudu.

Edunvalvontavaltakirjan laatiminen ei missään nimessä tee kenestäkään kyvytöntä hoitamaan omia asioitaan kuten ennenkin. Sitä voi säilyttää pöytälaatikossa ja kunnon heikentyessä ja lääkärin niin arvioidessa se otetaan käyttöön. Tätä voi täydentää vielä toimintaohjeilla vanhuuden, muistamattomuuden, heikkouden  tms. varalle ja tämä ei ole julkinen asiakirja. Tieto jää vain valvojan tietoon.

Tähän asti kaikki tuntuikin helpolta vaikka sudenkuoppia tästäkin löytyy. Ammattiapu auttaa toteuttamaan kaiken sen minkä laki sallii ja huomioi oman tahdon.

Kun siirryttiin lesken hallintaoikeuksiin, avio-oikeuksiin, edunsaajiin, perintökaareen jne. olikin jo pelkkien termien ymmärtäminen vaikeaa. Kun mukana on vielä sinun ja minun lapsia ja heidän puolisoitaan ollaankin jo kuoppaisemmalla tiellä. Perintökaari on niinkin vanha kuin vuodelta 1965 ja edelleen voimassa. Pelkkä lain lukeminen ei riitä, KHO (Korkein hallinto-oikeus)  tekee jatkuvasti uusia ratkaisuja, jotka tulee ottaa huomioon päätöksiä tehtäessä. Moni aikanaan opittu asia on jo saanut uudet raamit.

Pelkästään erilaisten testamenttien kirjo on laaja: Omistusoikeustestamentti, rajoitettu omistusoikeustestamentti, hallintaoikeustestamentti, legaattitestamentti, tuotto-oikeustestamentti, keskinäinen testamentti….

Ilona Piironen esitti meille asiantuntevasti ja selkeästi  pääpiirteet asioiden hoidosta – tuntui kuitenkin siltä, että laki ja sen sovellukset ovat sen verran kiemuraisia, että asiantuntijan käyttäminen tuntuu järkevältä. Emmehän me itse paikkaa hampaitammekaan!